Print

Krav og Due Diligence

Hvilke krav skal efterleves?
Virksomhederne, som er underlagt EUTR er forpligtede til følgende:

- at undgå at ulovlig fældet træ i placeres på europæiske marked
- at implementere et ”due diligence system” som omfatter træbaserede varer, som bringes ind på det europæiske marked for første gang
- at føre registrering af leverandører og kunder.

Hvad kræves for at have et tilstrækkeligt Due Diligence System?
Virksomheder, som er omfattet af EUTR skal implementere et system, som giver dem mulighed for at indsamle tilstrækkelig information om deres leverandørkæde og deres input-materiale til at kunne vurdere om deres aktiviteter indebærer en risiko for handel med varer, som indeholder ulovligt fældet eller handlet tømmer.

  1. Indsamling af information
    Første trin i processen med at etablere et due-diligence-system er at kortlægge leverandørkæden og sikre sig adgang til informationer om den træbaserede vare (input), herunder i hvilket land træet kommer fra, træart, mængder og detaljer om leverandøren og information om dennes overholdelse af national lovgivning.
  2. Vurdering af risiko
    På baggrund af den indsamlede information skal virksomheden vurdere risikoen for, at der findes ulovligt tømmer i deres leverandørkæde.
  3. Minimering af risiko
    Hvis virksomheden vurderer, at risiko for ulovligt tømmer ikke kan udelukkes, skal virksomheden minimere risikoen. Dette kan i mange tilfælde gøres ved at indsamle yderligere information, indføre risikominimerende tiltag eller i yderste konsekvens benytte et andet input-materiale eller en anden leverandør.

Miljøstyrelsen fører stikprøvevise tilsyn med virksomheders efterlevelse af kravene i Tømmerfordningen og ved et evt. tilsyn skal virksomheder kunne demonstrere, at de har et velimplementeret og sikkert due-diligence-system.

Besøg Træshop Bliv medlem